fbpx

U Ulcinju planirana gradnja hotela i vila visoke kategorije

Ulcinj

U naselju Pinješ u Ulcinju planirana je gradnja novog turističkog kompleksa sa hotelima i vilama visoke kategorije. To se može videti u konceptu Detaljnog urbanističkog plana “Hoteli i vile visoke kategorije” Pinješ, koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma stavilo na javni uvid.

Kako se navodi u dokumentaciji, cilj izrade DUP-a je kreiranje planskog rješenja kojim će se stvoriti preduslovi za gradnju novih kapaciteta turizma visoke kategorije, kao i maksimalno očuvanje i uklapanje vitalnog i funkcionalnog zelenog fonda u nova urbanistička rešenja, na osnovu analize planiranih sadržaja i u skladu sarazvojnim potrebama.

Zauzetost urbanističke parcele turističke namene u zahvatu generalne urbanističke razrade iznosi do 40%, koeficijent izgrađenosti do 1.0, a spratnost objekata je od P+2 do P+6.

Prostor koji se razrađuje ovim DUP-om nalazi se u obalnom pojasu – 1.000 metara. Imajući u vidu da je turizam ključni generator razvoja primorskog regiona i Crne Gore, Plan isključuje širenje novih stambenih zona van postojećih naselja u pojasu 1000 metara od obale (obalni pojas), a daje mogućnost razvoja turizma.

– U pojasu između 100 i 1000 m od obalne linije se zabranjuje stanogradnja na područjima izvan naselja, prostor se rezerviše za turistički razvoj, a planiranje i uređenje prostora se temelji na očuvanju prirodne, kulturne, istorijske i tradicionalne vrednosti, uz zaštitu obalnih predjela i primenu mera zaštite na kopnu i u moru – stoji u dokumentaciji.

Prioritet izgradnja turističkih kapaciteta
U dokumentu se napominje da je u ovom pojasu moguće realizovati već započete investicione projekte i definisati nove turističke zone prema definisanim kriterijumima. Za sve buduće turističke zone u pojasu od 1.000 m važiće pravila ovog plana.

– U turističkim zonama T1 od ukupne površine zone, planirana površina terena za građevine koje su prema službenoj kategorizaciji hoteli je najmanje 70%, a ukupna planirana površina terena za ostale objekte koji mogu biti vile ili turistički apartmani je 30% – navodi se u planu.

U okviru DUP-a planirana je i izgradnja vila, koje ne smeju biti rezidencijalne, već smeštajne jedinice. Ovaj plan izričito zabranjuje gradnju ikakvih rezidencijalnih jedinica u obalnom pojasu do 1.000 m. Vile se mogu organizovati kao samostalne, poluugrađene ili ugrađene u nizu ili kao grupa vila, odnosno rizort – stoji u dokumentaciji.

U okviru budućeg kompleksa pretežna namjena površina predviđena je za turizam. Mogu se planirati kompleksi za smeštaj turista T1 – hoteli, mali hoteli, moteli, zatim objekti za pružanje usluga ishrane i pića, objekti poslovnih, komercijalnih, uslužnih delatnosti, ali i sportski sadržaji i komunalni objekti.

– Planirani su turistički objekti visoke kategorije, minimum 4*, a poželjno 5*, kako bi se na adekvatan način valorizovala visoko vredna ambijentalna celina, atraktivnih morfoloških i pejzažnih karakteristika – napominje se u dokumentaciji.

U hotelima udeo smeštajnih kapaciteta mora biti najmanje 70% u osnovnom objektu hotela, a najviše 30% u “vilama” ili depadansima. Shodno važećim propisima, smeštajna jedinica u hotelima obuhvata 2 ležaja, dok smeštajna jedinica u vilama obuhvata 6 ležaja.

Planom su predviđene sledeće kategorije ugostiteljskih objekata: hotel & resort, hotel, mali hotel, boutique hotel, apart hotel i vile visoke kategorije.

– Što se tiče komplementarnih sadržaja u okviru parcela planiranih objekata turističke namene, program ne definiše tačnu strukturu i distribuciju u prostoru, kao ni potrebe izražene u fizičkim parametrima s obzirom na mogućnost prestrukturiranja sadržaja. Komplementarne sadržaje čine bazeni, vrtovi, sport, rekreativne površine, razne vrste usluga, zelenilo kao javno i privatno u sklopu parcele, parking prostori – privatni u sklopu parcele itd.

Planskim rešenjem predviđeno je 19 urbanističkih parcela namenjenih za smeštaj turista.

Takođe, planom su predviđene i površine za centralne djelatnosti, koje su pretežno namijenjene za objekte poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti i obeležja su centara naselja. Tu se mogu graditi i ugostiteljski objekti i hoteli, trgovački centri, izložbeni centri i sajmišta.

– Planskim rešenjem predviđene su dve urbanističke parcele centralnih delatnosti. Na urbanističkoj parceli UP12 je moguće izgraditi manji tržni centar za obezbjeđivanje dnevnih potreba korisnika kako ove, tako i kontaktnih zona – navodi se.

D.O.

Izvor: eKapija

Fotografija: ilustracija, Unsplash

PODELITE TEKST

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MOŽDA VAM SE SVIDI

No Content Available

IZDVOJENO

zapratite nas

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa aktuelnostima iz sveta turizma

about-img.jpg

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima na tržištu turizma!