fbpx

U Bečeju predviđeno uređenje turističke i zone sporta i rekreacije – Formiranje gradske plaže i okoline kao adut za razvoj turizma 

CDE24FB4-577F-4984-B61C-3CB99E3A57AE

Plan detaljne regulacije plaže u Bečeju predviđa zonu turizma koja je planirana kao jedinstvena celina bez mogućnosti parcelacije. U okviru ove zone smešteno je kamp naselje i auto-kamp sa pratećim saobraćajnim površinama.

Pored toga, planirana je zona sporta i rekrecije proistekla iz potrebe za uređenjem i urbanizacijom obale reke Tise, formiranjem gradske plaže u Bečeju. 

– Pored javnog kupališta sa pratećim sadržajima (javni toalet, tuševi, kabine za presvlačenje, spasilačke kućice) i neophodnog mobilijra (ležaljke, klupe, suncobrani, česme, korpe za komunalni otpad i dr.), planirani su i ugostiteljski objekti, sportski tereni i dečija igrališta. Predviđena je pešačka staza između plaže i kamp naselja, koja povezuje postojeće šetalište uz obalu reke Tise. Na osnovu Zakona o vodama, zabranjena je izgradnja i postavljanje objekata u pojasu od 10 m od reke Tise – ističe se u Planu koji je izradio Andzor Engeenering iz Novog Sada a nalazi se na ranom javnom uvidu do 6. jula. 

Cilj izrade Plana detaljne regulacije je stvaranje planskog osnova za definisanje građevinskog i vodnog zemljišta, kroz formiranje površina javnih namena, kao i opremanje komunalnom infrastrukturom i obezbeđenje uslova zaštite životne sredine, a sve u skladu sa postojećim stanjem i potrebama planirane namene.

Predmetna lokacija se, najvećim delom, nalazi u obuhvatu Plana generalne regulacije naselja Bečej, dok je drugim delom obuhvaćena Prostornim planom područja posebne namene multifunkcionalnog koridora Tise i Prostornim planom opštine Bečej. 

Zemljište obuhvaćeno planom, u najvećoj meri, predstavlja šuma uz koju se, sa severne strane, nadovezuje pojas vegetacije i odbrambeni nasip, a sa južne, reka Tisa. Uz zapadnu granicu plana pruža se Jug Bogdanova ulica, koja je delom asfaltirana, a delom u vidu zemljanog puta koji u nastavku predstavalja spust za čamce do reke Tise.

Kamp naselje predviđeno je uzvodno uz postojeće kamp naselje u cilju razvoja turizma. Uređenje ovog dela zone turizma predviđa izgradnju tipskih vikend kuća u funkciji odmora i rekreacije. Do kamp naselja se dolazi internom saobraćajnicom

Auto-kamp planiran je u severnom delu zone turizma. Planira se uređenje ovog dela zone, koje podrazumeva pristupni saobraćaj sa parkingom za putnička vozila i bicikle, kao i organizacijom prostora za kampovanje, sa maksimalnim očuvanjem postojećih zelenih površina. Okvirni kapacitet prostora za kampovanje (izletište za šatore) iznosi pedeset šatorskih mesta. Auto-kamp je planiran u uređenom višespratnom zelenilu. 

Planirane interne saobraćajnice u okviru zone turizma, nadovezuju se na postojeću Jug Bogdanovu ulicu, gde je predviđen kolsko-pešački ulaz u kompleks. Planiran je protivpožarni put, tako da u svakom trenutku mogu proći interventna vozila, kao i vozila za snabdevanje i održavanje. Projektovana je dvosmerna saobraćajnica, poprečnog profila od 6.0m

Duž obale zahvaćene Planom, sve do postojećeg spusta za čamce, predviđena je plaža na pontonima ili u vidu platforme.

Očekivani efekti planiranja su:

  • stvaranje uslova za razvoj turizma, kao i sporta i rekreacije;
  • uređenje prostora u cilju optimalnog razvoja naselja, savremenih zahteva i tendencija života na reci;
  • planiranje i uređenje atraktivne lokacije u svrhu razvoja turističke ponude opštine Bečej;
  • definisanje površina javnih namena na građevinskom i vodnom zemljištu;
  • opremanje lokacije saobraćajnom, komunalnom i elektroenergetskom infrastrukturom;
  • unapređenje stanja životne sredine i prirodnih vrednosti, u skladu sa principima održivog razvoja.

Izvor: eKapija

Fotografija: Pixabay

PODELITE TEKST

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MOŽDA VAM SE SVIDI

IZDVOJENO

zapratite nas

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa aktuelnostima iz sveta turizma

about-img.jpg

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima na tržištu turizma!