fbpx

Prva rata odloženih poreza i doprinosa dospeva 10. februara 2021. – Šta ako je firma u međuvremenu prestala da postoji?

business-meeting-5395567_1920

Privredni subjekti koji su se opredelili za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, to plaćanje mogu da odlože na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate dok odlaganje traje, navodi se u uredbi koju je donela Vlada Srbije. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Uredbom je predviđeno i da privredni subjekti mogu u celosti da isplate dugovani porez i doprinose, a ukoliko ne izmire ratu u predviđenim rokovima, gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa, koje su predmet odlaganja, bez posebnog sprovođenja poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Odlaganje plaćanja odnosi se na porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Takođe, odlaganje plaćanja odnosi se i na akontacije poreza na dobit pravnih lica, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Odlaganje plaćanja se može ostvariti i za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike, bilo da su se opredelili za isplatu lične zarade, ili ne, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu.

Privredni subjekti odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na mesečne rate ostvaruju bez sprovođenja posebnog postupka.

Preduzetnicima-paušalcima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti takođe se odlaže plaćanje obaveza na 24 jednake mesečne rate bez kamate.
Za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji su konačnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine, a čiji se poreski period završava u 2020. godini, mesečna rata dospeva takođe 10. februara i ne može biti manja od 2.000 dinara.

Šta ako se firma u međuvremenu ugasi
Neplaćeni iznos obaveze pravnog lica koje u statusnoj promeni prestaje da postoji, a ima samo jednog pravnog sledbenika, preuzima pravni sledbenik i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Ako u statusnoj promeni pravnog lica koje prestaje da postoji ima više pravnih sledbenika, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja dužno je da plati pravno lice koje prestaje da postoji, a pre brisanja iz registra privrednih subjekata koje se vodi kod Agencije za privredne registre.

Ako pravno lice u statusnoj promeni ne prestaje da postoji, to pravno lice zadržava pravo na odlaganje plaćanja obaveze utvrđeno ovom uredbom i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Neplaćeni iznos obaveze pravnog lica prema kojem je pokrenut stečajni postupak, prijavljuje se i naplaćuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

U slučaju prinudne likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze smatra se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze to pravno lice je dužno da plati do okončanja postupka likvidacije.

Izvor: eKapija

Fotografija: Pixabay.com

PODELITE TEKST

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MOŽDA VAM SE SVIDI

IZDVOJENO

zapratite nas

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa aktuelnostima iz sveta turizma

about-img.jpg

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima na tržištu turizma!