fbpx

Atraktivno područje Kip u Sremskoj Kamenici ima potencijal za razvoj i boravak do 4.000 stanovnika 

97D4E922-9ED3-45E9-AD88-BFC59E2AD1D0

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije Kip u Sremskoj Kamenici. Radi se o izuzetno atraktivnom području sa izvanrednim položajem i prirodnim vrednostima, koje poseduje sve elemente i karakteristike fruškogorskog prigorja, navedeno je u dokumentaciji.
Atraktivnost ovog područja i neposredna blizina grada doprineli su da se, pored vinogradarskih i vikend kuća koje su bili građene u prethodnom periodu, danas intenzivno grade objekti porodičnog stanovanja reprezentativni po oblikovanju i kvadraturi, kao i objekti poslovanja.
Izvanredan položaj i prirodne vrednosti ovog lokaliteta sa vidikovcima na Frušku goru, Dunav i bački deo grada, geomorfološke i pedološke vrednosti zemljišta, osunčanost i dr. doprineli su da poslednjih desetak godina sve više bude interesantan za porodično stanovanje.
Osnovna veza područja sa gradom je preko tradicionalnog centra – jezgra Sremske Kamenice. Put koji vodi ka Popovici i ostalim izletištima na Fruškoj gori u produžetku Fruškogorske ulice, i od koga se odvaja paralelno Staroiriški put, predstavlja glavnu okosnicu područja. Veze istočnog dela područja sa centrom Sremske Kamenice su put za Beočin i korišćenje saobraćajnog sistema Bocki.
Prostor Kipa deli korito Malokamenačkog potoka
Gde se nalazi Kip?
Lokalitet Kip omeđen je se sa severne strane parcelom nekadašnje železničke pruge Beočin–Petrovaradin, sa istoka obilaznicom oko Sremske Кamenice, sa juga blokovima porodičnog stanovanja celine Staroiriški put, u pravcu zapada ulicama koje se naslanjaju na celinu naselja Bocke, odnosno granicu predstavljaju osovine ili postojeće regulacije ulica Jasminove i Javorove i Malokameničkog potoka.

Najveći deo prostora predstavljaju parcele namenjene voćnjacima, vinogradima, oranicama i livadama, ali su prisutne i zapuštene i zakorovljene zelene površine (šikare), naročito u dolini potoka. 
Osnovna namena prostora je porodično stanovanje uz koje se planiraju i ostali komplementarni sadržaji kao što su sadržaji opštegradskog centra – linijskog centra i javne službe (osnovna škola, predškolske ustanove), utvrđeni u skladu sa osnovnim programskim elementima Plana, potrebama žitelja ovog dela grada i prostornim potencijalom za 3.000-4.000 stanovnika.
U okviru stanovanja dozvoljeno je otvaranje poslovnog prostora. 
Opštegradski – linijski centri obuhvataju sadržaje lokalnog snabdevanja i usluga, odnosno sadržaja kao što su trgovina, uslužno zanatstvo, uslužne delatnosti, a akcenat treba da je na turizmu, ugostiteljstvu i sportu, s obzirom na atraktivnost i prirodne vrednosti obuhvaćenog područja.
Uz Staroiriški put definiše se kompleks namenjen predškolskoj ustanovi koji će se odrediti kao površina javne namene. U okviru ovog kompleksa biće moguća i realizacija sadržaja kompatibilnih ovoj nameni (socijalna zaštita, zdravstvo). Lokalitet uz Staroiriški put je dovoljan da se obezbedi smeštaj za oko 120 dece, a lokalitet zapadno od Malokameničkog potoka za oko 130. Ova lokacija odgovara ne samo području Кipa, nego i naselju Bocke, imajući u vidu da na ovom području u prethodnom planskom periodu nije planirana predškolska ustanova jer nije bilo prostornih mogućnosti.
Pored ovog kompleksa, za površinu javne namene utvrđuje se i kompleks uz potok namenjen izgradnji i uređenju osnovne škole, koji predstavlja jedan od četiri planirana na području Sremske Kamenice. Osnovna škola u okviru planiranog kompleksa/parcele se, s obzirom na gravitaciono područje, planira kao potpuna. Veličina školskog kompleksa od 1,65 ha biće dovoljna za oko 650–700 dece, što predstavlja optimalan kapacitet. Školski kompleks prevazilazi neposredne potrebe područja Kipa (320 dece školskog uzrasta), međutim, ovom području gravitiraju naselja Bocke i celina Staroiriški put.
Potrebno je omogućiti razvoj atraktivnih sadržaja iz oblasti kulture, turizma, sporta i ugostiteljstva. Tu se, pre svega, misli na kompleks Mošine vile, odnosno vile Vojvodina. Postojeća vila rezidencijalnog tipa zadržava se uz mogućnost rekonstrukcije, dok se ostali postojeći objekti u okviru kompleksa mogu zadržati, rekonstruisati ili ukloniti; prilikom rekonstrukcije vile zadržati osnovnu namenu i funkciju objekta; objekat se u osnovi koristi za sastanke radne ili reprezentativne svrhe, prijem domaćih i stranih gostiju, rad komisija i radnih tela, za sednice, prijeme i sl., te ga je potrebno prilagoditi nameni; potrebno je omogućiti i kraći boravak u prostorijama objekta.
Planirane namene okružene su zonama zaštitnog zelenila, koje će, pored zaštitne, imati i estetsku, a pre svega rekreativnu ulogu, odnosno, nakon adekvatnog uređenja, koristiće se za odmor i rekreaciju (zona uz potok) itd.
Na području Plana dozvoliće se i realizacija ostalih sadržaja komplementarnih stanovanju, u zavisnosti od budućih potreba stanovnika ili konkretnih zahteva investitora, a naročito iz oblasti zdravstva (privatne klinike), socijalne zaštite (domovi za stare), sporta i rekreacije (sportski tereni – tenis), turizma (pansioni za izdavanje, restorani i moteli sa vidikovcima)

A.K.

Izvor: eKapija

Fotografija: Pixabay

PODELITE TEKST

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MOŽDA VAM SE SVIDI

IZDVOJENO

zapratite nas

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa aktuelnostima iz sveta turizma

about-img.jpg

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima na tržištu turizma!